Mortaliteit van electieve chirurgie bij aneurysma’s van de abdominale aorta

Onderzoek
Maarten J. van der Laan
Ron Balm
Jos A.P. van der Sloot
Markus W. Hollmann
Jim A. Reekers
Dink A. Legemate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4342
Abstract

Samenvatting

Doel

Het berekenen van de postoperatieve mortaliteit van patiënten die een electieve operatie voor een asymptomatisch aneurysma aortae abdominalis (AAA) ondergingen in het AMC. Deze cijfers werden vergeleken met nationale cijfers en met gegevens uit de literatuur.

Opzet

Retrospectieve cohortstudie.

Methode

Retrospectieve analyse van alle patiënten die een electieve open of endovasculaire interventie ondergingen in verband met een asymptomatisch aneurysma van de infrarenale abdominale aorta ≥ 5,5 cm in de periode 2004-2010.

Resultaten

In de studieperiode werden in totaal 234 patiënten electief aan een abdominaal aneurysma van de aorta geopereerd (129 conventionele en 104 endovasculaire interventies). In deze periode zijn 3 (1,3%) patiënten overleden gedurende hun opname dan wel binnen 30 dagen na de interventie. Van de 73 patiënten ≥ 75 jaar overleden er 2 (2,7%). Geen van de overleden patiënten werd endovasculair behandeld.

Conclusie

De gepresenteerde cijfers van electieve aneurysmachirurgie in het AMC zijn gunstig in vergelijking met de gepubliceerde landelijke mortaliteitcijfers van meer dan 5% voor patiënten ≥ 65 jaar en meer dan 10% voor patiënten ≥ 75 jaar. Wegens het ontbreken van gerandomiseerde trials voor behandeling van aneurysma’s ≥ 5,5 cm zijn er veel onzekerheden over de met een operatie te behalen overlevingswinst. Het is voor elke kliniek belangrijk de zorg rondom electieve aneurysmachirurgie zo in te richten dat de mortaliteit minimaal is. Een goed op elkaar ingespeeld behandelteam en zorgvuldige patiëntenselectie zijn daarbij belangrijke factoren.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Chirurgie: dr. M.J. van der Laan, chirurg; dr. R. Balm, vaatchirurg; prof.dr. D.A. Legemate, vaatchirurg-epidemioloog.

Afd. Intensive Care: dr. J.A.P. van der Sloot, cardioloog-intensivist.

Afd. Anesthesiologie: prof.dr. M.W. Hollmann, anesthesioloog.

Afd. Radiologie: prof.dr. J.A. Reekers, interventieradioloog.

Contact prof.dr. D.A. Legemate (d.a.legemate@amc.uva.nl)

Verantwoording

Lobna Belghazi, co-asssistent, en Fabienne D. Simonis, co-assistent, controleerden de data-extractie.
Belangenconflict: het instituut waarvoor D.A. Legemate werkzaam is, ontving particuliere gelden van de AMC Foundation voor onderzoek naar aneurysma’s. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 1 januari 2012

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties