Het belang van geriatrische expertise

Zorg op maat voor ouderen

Opinie
Frederiek van den Bos
Arend J. Arends
Marielle H. Emmelot-Vonk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4894
Abstract

In een gerelateerd artikel beschrijven Smoor en collega’s dat bij ouderen met een aneurysma van de abdominale aorta door preoperatieve screening een nauwkeurige inschatting gemaakt kan worden van het operatierisico.1 Vervolgens wordt op basis van dat risico tijdens een multidisciplinair overleg een persoonlijk behandelplan opgesteld. Het artikel nodigt uit om na te denken over de rol van kwetsbaarheid in de klinische besluitvorming en hoe screening op kwetsbaarheid breder toegepast kan worden in de dagelijkse praktijk.

Door de toenemende vergrijzing en de betere behandelmogelijkheden voor patiënten met een chronische aandoening zijn er steeds meer ouderen met multimorbiditeit. Van de mensen van 75 jaar en ouder heeft ruim 70% 3 of meer chronische aandoeningen.2 Om de zorg voor deze heterogene patiëntengroep te verbeteren, zijn persoonlijke behandeladviezen nodig die rekening houden met patiënt- en ziektekenmerken en de specifieke wensen van de individuele patiënt. De leeftijd van de patiënt en de klinische blik van de dokter zijn niet voldoende om een goed onderscheid te maken tussen vitale ouderen (bij wie de standaardbehandeling uit de richtlijn waarschijnlijk voldoet) en kwetsbare ouderen (bij wie een behandeling op maat wenselijker is). Op basis van geriatrische expertise kunnen de kwetsbaarheid en belastbaarheid van de patiënt in kaart worden gebracht voorafgaand aan de besluitvorming over een behandeling; dit is een manier om zorg op maat te leveren aan kwetsbare ouderen.

Geriatrisch assessment

Smoor…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Geriatrie, Utrecht: dr. F. van den Bos, internist ouderengeneeskunde; prof.dr. M.H. Emmelot-Vonk, klinisch geriater. Maasstad Ziekenhuis, afd. Geriatrie, Rotterdam: drs. A.J. Arends, klinisch geriater.

Contact F. van den Bos (f.vandenbos@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn geen belangen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Frederiek van den Bos ICMJE-formulier
Arend J. Arends ICMJE-formulier
Marielle H. Emmelot-Vonk ICMJE-formulier
Zorg op maat voor ouderen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties