Bruikbaar in de Nederlandse situatie?

Amerikaanse richtlijn voor geriatrische oncologie

Opinie
Johanneke E.A. Portielje
Marije E. Hamaker
Huub A.A.M. Maas
Barbara L. van Leeuwen
Frederiek van den Bos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3614
Abstract

Het ‘comprehensive geriatric assessment’ (CGA) is een multidimensioneel, interdisciplinair diagnostisch proces dat in de geriatrie gebruikt wordt om bij kwetsbaren ouderen zorgbehoeften vast te stellen en uitkomsten van zorg te verbeteren. Het CGA vormt de basis van de geriatrische zorg en consultvoering en richt zich op meerdere domeinen, zoals de somatische, psychische, functionele en sociale status. Belangrijke onderdelen van het CGA zijn het inzetten van gerichte interventies en het vaststellen van patiëntvoorkeuren voor behandeldoelen, zodat het zorgplan aansluit bij de wensen en prioriteiten van de patiënt. Het CGA is tijdrovend, maar vermindert de sterfte en de zorgafhankelijkheid van patiënten.1

In de geriatrische oncologie wordt vaak gebruikgemaakt van een aangepaste versie van het CGA: het ‘geriatric assessment’ (GA), waarbij met gevalideerde vragenlijsten de gezondheidstoestand van de patiënt in kaart wordt gebracht. Recentelijk heeft de American Society of Clinical Oncology (ASCO) een richtlijn ontwikkeld voor de implementatie van een GA bij…

Auteursinformatie

LUMC, afd. Interne Oncologie, Leiden: dr. J.E.A. Portielje, internist-oncoloog. Diakonessenhuis, afd. Ouderengeneeskunde, Utrecht: dr. M.E. Hamaker, klinisch geriater. Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis, afd. Geriatrie, Tilburg: dr. H.A.A.M. Maas, klinisch geriater. UMCG, afd. Chirurgie, Groningen: prof.dr. B.L. van Leeuwen, chirurg. UMC Utrecht, afd. Geriatrie, Utrecht: dr. F. van den Bos‡, internist ouderengeneeskunde.

Contact J.E.A. Portielje (j.portielje@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Johanneke E.A. Portielje ICMJE-formulier
Marije E. Hamaker ICMJE-formulier
Huub A.A.M. Maas ICMJE-formulier
Barbara L. van Leeuwen ICMJE-formulier
Frederiek van den Bos ICMJE-formulier
Ouderen met kanker ook naar geriater?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties