Ouderen met kanker ook naar geriater?

Het nut van een geriatrisch assessment
Commentaar
13-08-2019
Kathelijn S. Versteeg en Henk M.W. Verheul

Elders in het NTvG vatten Portielje en collega’s de richtlijn ‘Geriatrische oncologie’ van de American Society of Clinical Oncology samen.1 Ook doen zij een voorstel hoe met de richtlijn om te gaan in de Nederlandse situatie. Ze adviseren om bepaalde risicogroepen geriatrisch te laten beoordelen, eventueel voorafgegaan door screening met een vragenlijst, alvorens met de patiënt een besluit te nemen over de oncologische behandeling. Het is evident dat er extra aandacht nodig is voor de toenemende groep van ouderen met kanker, van wie 50% ernstige bijwerkingen van chemotherapie ervaart.2,3 Bij hen weegt de opbrengst van chemotherapie niet altijd op tegen de risico’s ervan. Voor optimale behandeling en begeleiding is bij deze patiënten een andere benadering nodig.

Kanttekeningen

Toch zijn er kanttekeningen te plaatsen bij het voorstel van Portielje en collega’s. Er is nog steeds te weinig bekend over de optimale (antitumor)behandeling van ouderen met kanker.4 Een geriatrische beoordeling geeft extra informatie over domeinen als ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing