Geriatrische analyse nuttig bij chemotherapie voor ouderen

Een oude vrouw kijkt omhoog naar iemand die haar handen vasthoudt.
Marije E. Hamaker
Nienke A. de Glas
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6572
Abstract

Een geriatrische analyse gevolgd door een adviesprotocol kan de toxiciteit van chemotherapie bij ouderen verminderen. Daar is een eenvoudige werkwijze voor ontwikkeld. Onderzoek in Amerikaanse ziekenhuizen naar deze manier van werken laat gunstige resultaten zien. Iets voor Nederland?

Met de recente publicatie van de resultaten van de GAP70+-trial in The Lancet wordt een belangrijke stap gezet in de geriatrische oncologie.1 Binnen dit vakgebied was al langer bekend dat kwetsbaarheid bij oudere patiënten met kanker een relevante factor is bij het voorspellen van toxiciteit, complicaties en overlijden.2 Op basis van de geriatrische analyse wordt bij een kwart van de patiënten de oncologische behandeling aangepast en worden vaak niet-oncologische interventies ingezet om de gezondheidstoestand te optimaliseren.2 Of deze interventies en aanpassingen ook daadwerkelijk meetbare winst opleveren voor de patiënt, was vooralsnog onduidelijk.

Meetbare winst voor de patiënt

Daar komt nu verandering in. De clustergerandomiseerde GAP70+-trial werd verricht in 40 ziekenhuizen in de Verenigde Staten (VS), bij 718 kwetsbare patiënten ouder dan 70 jaar die palliatieve chemotherapie kregen.1 Patiënten werden gerandomiseerd tussen een geriatrische analyse met bijbehorende, van tevoren vastgestelde (‘upfront’) interventieadviezen versus standaardzorg. Vanwege de clusterrandomisatie…

Auteursinformatie

Diakonessenhuis, afd. Klinische Geriatrie, Zeist: dr. M.E. Hamaker, klinisch geriater. Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Medische Oncologie, Leiden: dr. N.A. de Glas, aios.

Contact M.E. Hamaker (mhamaker@diakhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marije E. Hamaker ICMJE-formulier
Nienke A. de Glas ICMJE-formulier
Minder toxische effecten van chemotherapie bij ouderen
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties