Vooraf kennis van de D-dimeerwaarde beïnvloedt de klinische beoordeling bij verdenking op longembolie
Open

In het kort
14-12-2010
Mark H.H. Kramer

Waarom dit onderzoek?

Bij patiënten met een verdenking op longembolie kan deze diagnose veilig worden uitgesloten als in eerste instantie de klinische verdenking laag is en dit gevolgd wordt door een niet-afwijkende uitslag van de D-dimeerwaarde. Bij het bepalen van de klinische waarschijnlijkheid is deze waarde vaak al bekend.

Onderzoeksvraag

Wat is de invloed van de vroege beschikbaarheid van een D-dimeeruitslag op de inschatting van de klinische waarschijnlijkheid op een longembolie.

Hoe werd dit onderzocht?

Aan 150 Nederlandse longartsen en internisten werd een vragenlijst gestuurd met 6 hypothetische casussen van patiënten met een verdenking op longembolie. De artsen werden gerandomiseerd om 1 van 3 verschillende versies te krijgen, elk met een niet-afwijkende, een afwijkende of ontbrekende D-dimeeruitslag per patiëntencasus. Elke versie bestond uit 2 casussen met een afwijkende D-dimeeruitslag, 2 met een niet-afwijkende en 2 met een ontbrekende uitslag.

Belangrijkste resultaten

Bijna de helft van de artsen respondeerde, met een gelijke verdeling over de 3 versies. Bij een verhoogde D-dimeeruitslag werd er aan meer patiënten een hoge klinische verdenking toegekend. Vice versa nam bij een niet-afwijkende D-dimeeruitslag het aantal patiënten met een lage verdenking toe. Kennis van de D-dimeeruitslag had geen invloed op de kansinschatting bij patiënten met een zeer hoge verdenking.

Consequenties voor de praktijk

De dokter wordt beïnvloed door een voortijdige uitslag van de D-dimeertest bij de klinische inschatting op een longembolie. Dit heeft directe klinische gevolgen zoals overdiagnostiek met bijvoorbeeld onnodige CT-angiografieën of het onterecht verwerpen van de diagnose. In een ideale wereld zou de D-dimeeruitslag dus pas ná de klinische inschatting bekend mogen zijn; de dagelijkse praktijk is echter weerbarstig. Een op het oog simpele test dient in zijn context te worden gebruikt en geïnterpreteerd te worden door dokters met verstand van zaken.

Literatuur

  1. Douma RA, Kessels JBF, Buller HR, Gerdes VEA. Knowledge of the D-dimer test results influences clinical probability assessment of pulmonary embolism. Thromb Res 2010;126:e271-5. doi:10.1016/j.thromres.2010.07.008