Ligduur door de jaren heen

Voor welke ziekten liggen we korter in het ziekenhuis?

Een nachtkastje in het ziekenhuis.
Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6364

Het aantal ziekenhuisbedden is in de loop der jaren afgenomen. Geldt dat ook voor de ligduur? Lukt het om patiënten korter in het ziekenhuis op te nemen dan voorheen? Het NTvG legde de ligduur van de afgelopen decennia onder de loep.

Het ziekenhuisbed is een schaars goed geworden. Doelmatiger gebruik moet uit de lengte (kortere opnames) of de breedte (minder opnames) komen. Genoeg reden om de ontwikkeling in de duur van ziekenhuisopnames over de laatste decennia te analyseren.

Gezien de medische innovaties en successen in de afgelopen decennia zou je verwachten dat de gemiddelde ligduur in het ziekenhuis is afgenomen, en dat dit het sterkst geldt voor de vakgebieden waarin de grootste ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Het NTvG verzamelde gegevens over de ligduur per aandoening en legde deze voor aan Pieter Bakx, gezondheidseconoom aan de Erasmus School of Health Policy & Management. De uitkomst was verrassend. De aandoeningen waarbij de grootste afname in gemiddelde ligduur te zien is, zijn veelal neurodegeneratief van aard. Dat zijn aandoeningen waarvoor in de afgelopen decennia juist géén oplossing gevonden is. Ook verlopen de dalingen vrij geleidelijk, merkt Pieter Bakx op. ‘Er zijn geen grote, plotse dalingen…

Auteursinformatie

Lara Harmans, MSc, nieuwsredacteur, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Contact L. Harmans (nieuwsredactie@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lara Harmans ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek

Ook interessant

Reacties