Ziektelast door aandoeningen van het zenuwstelsel in Nederland

Onderzoek
J.H. van den Bosch
J.W.P.F. Kardaun
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1219-24
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventarisatie van het voorkomen en de gevolgen van ziekten van het zenuwstelsel in Nederland.

Opzet

Descriptief.

Plaats

Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg te Rotterdam.

Methode

Inventariseren van gegevens uit medische registraties en statistieken die betrekking hadden op de patiëntenpopulatie van de huisarts, het ziekenhuis en het verpleeghuis, en analyseren van de gevolgen van ziekte in termen van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en ziektekosten.

Resultaten

Van de zorgepisoden bij de huisarts viel 3-5 onder een van de neurologische aandoeningen (450.000-750.000 ziektegevallen per jaar), waarbij migraine en epilepsie relatief vaak voorkwamen. Van alle ziekenhuisopnamen was 7 het gevolg van een neurologische aandoening. Van de patiënten in een verpleeghuis leed 70 aan een neurologische ziekte. Cerebrovasculair accident (CVA) en hernia nuclei pulposi (HNP) vormden binnen alle sectoren de grootste groep. Ziekten van het zenuwstelsel maakten 14 uit van de totale sterfte, 6 van het totale aantal verzuimdagen en met ƒ 3,8 miljard ongeveer 14 van de totale ziektekosten.

Conclusie

Het schatten van ziektelast is lastig door onvolkomenheden in medische registraties, door variaties in verwijsstructuur en door de invloed van nevendiagnosen. Bij de huidige bevolkingsgroei en vergrijzing zal een aantal neurologische ziekten, zoals CVA, ziekte van Parkinson en dementie, sterk toenemen. Het afwegen van prioriteiten voor de behandeling en zorg wordt bemoeilijkt door de verschillen in lasten op individueel en maatschappelijk niveau.

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Mw.drs.J.H.van den Bosch, epidemioloog.

Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdafdeling Gezondheidsstatistieken, afdeling Volksgezondheid, Voorburg.

Dr.J.W.P.F.Kardaun, sociaal-geneeskundige.

Contact mw.drs.J.H.van den Bosch

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties