Trends in cardiovasculaire ziekte en sterfte in Nederland, 1980-2000

Onderzoek
H.L. Koek
D.E. Grobbee
M.L. Bots
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:27-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijving en interpretatie van trends in cardiovasculaire ziekte en sterfte van de Nederlandse bevolking in de periode 1980-2000, waarbij de sterke daling in ziekenhuisopnamen wegens hart- en vaatziekten in de tweede helft van de jaren negentig centraal stond.

Opzet

Beschrijvend.

Methode

Analyse van trends in ziekenhuisopnamen en cardiovasculaire sterfte aan de hand van landelijke gegevens over ziekenhuisopnamen en sterfte naar leeftijd en geslacht in de periode 1980-2000, afkomstig uit de Landelijke Medische Registratie van ziekenhuisopnamen van Prismant en de landelijke statistiek van doodsoorzaken van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Resultaten

Sinds de jaren zeventig daalde de sterfte aan hart- en vaatziekten gestaag. Bij mannen was het gestandaardiseerde sterftecijfer 36 gedaald, bij vrouwen 33. De daling in sterfte trad op bij zowel acute als chronische ziektebeelden. De ziekenhuisopnamecijfers voor hart- en vaatziekten lieten na een aanvankelijke stijging een sterke daling zien sinds de tweede helft van de jaren negentig. Bij mannen was het gestandaardiseerde ziekenhuisopnamecijfer met 15 gedaald, bij vrouwen met 13. Deze daling trad op in alle leeftijdsgroepen en bij zowel acute als chronische ziektebeelden.

Conclusie

De recente daling van ziekenhuisopnamen wegens hart- en vaatziekten in de tweede helft van de jaren negentig lijkt vooral het gevolg te zijn van de verschuiving van ziekenhuisopnamen naar dagverpleging en polikliniek.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, Postbus 85.060, Huispostnummer Str. 6.118, 3508 AB Utrecht.

Mw.H.L.Koek, arts-onderzoeker; hr.prof.dr.D.E.Grobbee en hr.dr. M.L.Bots, artsen-epidemiologen.

Contact mw.H.L.Koek (h.l.koek@jc.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties