Voor het vroege galblaascarcinoom is een cholecystectomie voldoende

Onderzoek
J. Bender
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1821-2

Er bestaat consensus dat een eenvoudige cholecystectomie voldoende is voor een galblaascarcinoom dat beperkt is gebleven tot de mucosa (pT1a), vooropgesteld dat de resectierand vrij is van tumor. Over de galblaascarcinomen die doorgegroeid zijn in de spierlaag (pT1b) bestaat minder eenstemmigheid: is een cholecystectomie voldoende of dient een radicalere resectie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties