Diagnostiek en behandeling van het galblaascarcinoom

Klinische praktijk
Joost van der Hoeven
Olivier Busch
Caroline Bijnen
Dirk Gouma
Thomas van Gulik
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A355
Abstract

Samenvatting

  • In het afgelopen decennium zijn op een aantal gebieden, die raakvlakken hebben met de diagnostiek en behandeling van het galblaascarcinoom, aanzienlijke vorderingen gemaakt

  • In dit literatuuronderzoek wordt geëvalueerd of dit ook tot een verbetering in diagnostiek, behandelingsmogelijkheden en overleving van patiënten met een galblaascarcinoom heeft geleid.

  • Met de toename van het aantal verrichte cholecystectomiën worden steeds meer carcinomen per toeval ontdekt, in een vroeg, goed behandelbaar stadium.

  • Een combinatie van echografie en MRI geeft de meest betrouwbare pre-operatieve stadiëring.

  • Huidige radio- en chemotherapie in (neo)adjuvante setting hebben geen aanvullende waarde bij de behandeling van het galblaascarcinoom.

  • Chirurgische resectie blijft de enige in opzet curatieve behandeling. Deze bestaat uit een cholecystectomie bij in situ- en T1a-carcinomen, resulterend in een goede 10-jaarsoverleving. Bij T1b- en T2-tumoren is een aanvullende resectie geïndiceerd, resulterend in een 5-jaarsoverleving van 55-90%. Bij T3-tumoren heeft de patiënt alleen in afwezigheid van lymfekliermetastasen een voordeel van een aanvullende resectie.

Auteursinformatie

Albert Schweitzer Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Dordrecht.

Dr. J.A.B. van der Hoeven, chirurg.

Academisch Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Amsterdam.

Dr. O.R.C. Busch, prof.dr. D.J. Gouma en prof.dr. T.M van Gulik, chirurgen.

Catharina Ziekenhuis, afd. Plastische chirurgie, Eindhoven.

Drs. C.L. Bijnen, plastisch chirurg in opleiding.

Contact dr. J. van der Hoeven (joostvanderhoeven@planet.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 27 september 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties