Voor- en nadelen van een 'no-fault'-compensatiesysteem

Opinie
J. Legemaate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1995-7
Abstract

Is er aanleiding om het huidige Nederlandse aansprakelijkheidssysteem aan te passen of het zelfs te vervangen? Deze vraag komt op naar aanleiding van een inventariserend onderzoek dat ZonMw recentelijk heeft laten verrichten naar de voor- en nadelen van een zogenaamd ‘no-fault’-compensatiesysteem (NFCS; hierbij krijgt de patiënt met een ongewenste uitkomst van medisch handelen een uitkering, ongeacht of er een fout is gemaakt of niet).1 Momenteel bereidt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) naar aanleiding van dit onderzoek een regeringsstandpunt voor. Discussie hierover is ook in andere landen gaande. In juni 2003 publiceerde de Engelse ‘chief medical officer’ (CMO), de hoogste medisch adviseur van de Engelse regering, een omvangrijk consultatiedocument over hervormingen in het medische aansprakelijkheidsrecht, een conceptvoorstel dat wordt voorgelegd aan de betrokken beroepsgroepen.2 Ook de CMO buigt zich over de vraag of een no-faultsysteem een goed alternatief is, maar hij doet daarnaast ook andere voorstellen…

Auteursinformatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), Postbus 20.051, 3502 LB Utrecht.

Contact Mr.dr.J.Legemaate, juridisch adviseur en beleidscoördinator gezondheidsrecht (j.legemaate@fed.knmg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties