Schadeclaims vanwege galwegletsel na een laparoscopische cholecystectomie: enkele juridische kanttekeningen

Opinie
J.K.M. Gevers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1713-5
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1709 en 1732.

De Reuver et al. beschrijven in dit nummer dat 19 van de patiënten die in een tertiair centrum worden behandeld voor galwegletsel na (laparoscopische) cholecystectomie een schadeclaim indient of heeft ingediend.1 Dat percentage is in de afgelopen 15 jaar ongeveer constant gebleven. Ook gaan zij in op de factoren die samenhangen met het indienen van zo’n claim. Het artikel geeft aanleiding tot een aantal opmerkingen en aanvullingen vanuit juridisch gezichtspunt. Hoe zijn de gerapporteerde bevindingen te plaatsen? Zijn er lessen uit te trekken voor de praktijk?

het aantal claims

De Reuver et al. melden een claimfrequentie van 19 bij patiënten die na een laparoscopische cholecystectomie te maken kregen met een vorm van galwegletsel, de meest gevreesde complicatie van de ingreep.1 Dat percentage was, zoals de auteurs ook stellen, gevonden bij patiënten die vanwege de complicatie voor chirurgie naar…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Sociale Geneeskunde, sectie Gezondheidsrecht, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Contact Hr.prof.mr.dr.J.K.M.Gevers, jurist (j.k.gevers@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties