Letselschadeclaims als gevolg van galwegletsel bij een (laparoscopische) cholecystectomie

Onderzoek
P.R. de Reuver
E.A.J. Rauws
J.S. Laméris
M.A.G. Sprangers
D.J. Gouma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1732-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van de frequentie van juridische schadeclaims bij patiënten die verwezen waren naar een tertiair centrum voor de behandeling van een galwegletsel na (laparoscopische) cholecystectomie. Nagaan van de samenhang tussen patiëntkenmerken en het indienen van een juridische schadeclaim.

Opzet

Descriptief.

Methode

In de periode 1 januari 1990-31 december 2005 waren 500 patiënten met een galwegletsel verwezen naar het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, van wie 454 in de periode tot en met 31 december 2004. Van hen ontvingen er 403 een lijst met vragen over een verzoek tot een schadevergoeding en het indienen van een juridische schadeclaim.

Resultaten

Er hadden 278 patiënten (69, representatief voor de hele groep van 500) de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Van hen hadden er 53 (19) een juridische schadeclaim ingediend. Het percentage claims was niet toegenomen over de perioden 1991-1995 (19), 1996-2000 (18) en 2001-2005 (20). Factoren die samenhingen met het aanspannen van een schadeclaim, waren in de univariate analyse: jongere leeftijd, ernst van het letsel, chirurgische behandeling, werkzaam zijn ten tijde van de initiële cholecystectomie en terechtkomen in de ziektewet. De enige onafhankelijke voorspeller voor het indienen van een schadeclaim was een complete transsectie van de galweg (oddsratio: 7,5; 95-BI: 1,9-30,6).

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1732-6

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Afd. Heelkunde: hr.P.R.de Reuver, arts-onderzoeker; hr.prof.dr.D.J.Gouma, chirurg.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: hr.dr.E.A.J.Rauws, maag-darm-leverarts.

Afd. Radiologie: hr.prof.dr.J.S.Laméris, radioloog.

Afd. Medische Psychologie: mw.prof.dr.M.A.G.Sprangers, medisch psycholoog.

Contact hr.prof.dr.D.J.Gouma (d.j.gouma@amc.uva.nl)

Ook interessant

Reacties