Galwegletsel na laparoscopische cholecystectomie

Klinische praktijk
D.J. Gouma
E.A.J. Rauws
Y.C.A. Keulemans
J.J.H.G.M. Bergman
K. Huibregtse
H. Obertop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:606-11
Abstract

Samenvatting

- Acht jaar na de introductie van de laparoscopische cholecystectomie zijn er aanwijzingen dat het percentage patiënten met een galwegletsel als complicatie langzaam daalt. Het risico op een letsel na laparoscopische cholecystectomie is nu iets hoger dan na een open cholecystectomie.

- Een klein deel van de letsels wordt tijdens operatie ontdekt. De meeste letsels worden later, vaak na ontslag, herkend.

- Vroegdiagnostiek door middel van echografie en endoscopische retrograde cholangiografie is geïndiceerd bij elke patiënt die 2 dagen na laparoscopische cholecystectomie nog klachten heeft. Er wordt echter nog steeds bij ongeveer eenderde van deze patiënten een (spoed)laparotomie verricht zonder voorafgaande duidelijke afbeelding van de galwegen.

- Eenvoudige letsels kunnen meestal afdoende endoscopisch behandeld worden met een stent. Bij transectie van de galwegen dient altijd chirurgische reconstructie verricht te worden.

- Bij een reeds enige dagen bestaande lekkage en een niet-gedilateerd galwegsysteem met lokale ontsteking heeft electieve reconstructie na ongeveer 6 weken de voorkeur boven een acute hepatojejunostomie.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Chirurgie: prof.dr.D.J.Gouma, mw.dr.Y.C.A.Keulemans en prof.dr. H.Obertop, chirurgen.

Afd. Gastro-enterologie: dr.E.A.J.Rauws, dr.J.J.H.G.M.Bergman en prof.dr.K.Huibregtse, gastro-enterologen.

Contact prof.dr.D.J.Gouma

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties