Galwegletsel na conversie naar open cholecystectomie

Converteren moet je leren

Klinische praktijk
Klaske A.C. Booij
Philip R. de Reuver
Otto M. van Delden
Dirk J. Gouma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A296
Abstract

Dames en Heren,

Patiënten met symptomatisch galsteenlijden worden tegenwoordig in de meeste Nederlandse ziekenhuizen behandeld middels een laparoscopische cholecystectomie. De introductie van deze manier van opereren heeft geleid tot een toename van galwegletsels, die gepaard gaan met verhoogde morbiditeit, mortaliteit en met een duidelijke afname van de kwaliteit van leven op de lange termijn.1-3

Conversie naar de vertrouwde open procedure werd al spoedig niet meer als complicatie beschouwd, maar zelfs gepropageerd bij moeilijke omstandigheden, zoals ernstige inflammatie, fibrose of onduidelijke en aberrante anatomische kenmerken.4 De ervaring met de open procedure, en zelfs met open choledochus exploratie voor galwegstenen, was in de beginperiode nog aanzienlijk.

Tegenwoordig krijgen assistenten voor de behandeling van galsteenlijden vooral de laparoscopische benadering aangeleerd. Volgens de huidige richtlijn moet bij de laparoscopische procedure de zogenaamde ‘critical view of safety’ (CVS) verkregen worden, voordat de ductus cysticus mag worden doorgenomen.5 CVS houdt in dat, voorafgaand…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Afdeling Heelkunde: drs. K.A.C. Booij, aios; prof.dr. D.J. Gouma, chirurg.

Afd. Radiologie: dr. O.M. van Delden, radioloog.

Spaarneziekenhuis Hoofddorp.

Afd. Heelkunde: dr. P.R. de Reuver, aios.

Contact drs.K.A.C.Booij (klaskebooij@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 15 juni 2009

Ook interessant

Reacties