De eerste ervaringen met laparoscopische cholecystectomie

Onderzoek
W.F.M. van Erp
C.M.A. Bruyninckx
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:272-6
Abstract

Samenvatting

Laparoscopische cholecystectomie werd bij 45 patiënten uitgevoerd wegens symptomatische galsteenziekte. De leeftijd varieerde van 23 tot 79 jaar. Bij 4 patiënten werd de ingreep afgebroken en werd overgegaan tot laparotomie en cholecystectomie: 1 x wegens een defect aan een instrument, 1 x wegens bloeding uit een vergroeide omentumslip en 2 x omdat de anatomische structuur rond de ductus cysticus door aanwezigheid van infiltraat niet overzichtelijk was.

Laparoscopische cholecystectomie à chaud werd 4 x uitgevoerd en laparoscopische cholecystectomie à froid 3 x. Er waren 3 x postoperatieve complicaties (conservatief behandeld): 1 x bloeding en 2 x gallekkage (duur 5 en 10 dagen). De opnameduur na de operatie varieerde van 3 tot 11 dagen met een gemiddelde duur van 4,2 dagen. De periode dat patiënten na ontslag uit het ziekenhuis arbeidsongeschiktheid waren, liep uiteen van 1 tot 3 weken.

Wanneer laparoscopische cholecystectomie om welke reden dan ook niet kan worden voltooid, blijkt aansluitende galblaasverwijdering via laparotomie goed mogelijk.

Laparoscopische cholecystectomie is een nieuwe, veilige, weinig invasieve wijze van galblaasverwijdering. Voor de patiënt is deze wijze van cholecystectomie wegens geringe morbiditeit, korte opnameduur en korte periode van arbeidsongeschiktheid na ontslag uit het ziekenhuis veel aantrekkelijker dan een cholecystectomie via laparotomie. Om genoemde redenen zal deze vorm van behandeling in het algemeen leiden tot aanzienlijke kostenbesparing.

Auteursinformatie

Diaconessenhuis, afd. Heelkunde, Ds. Th. Fliednerstraat 1, 5631 BM Eindhoven.

Dr.W.F.M.van Erp, chirurg.

St.Josephziekenhuis, afd Heelkunde, Eindhoven.

Dr.C.M.A.Bruyninckx, chirurg.

Contact dr.W.F.M.van Erp

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties