Laparoscopische cholecystectomie en galweglaesies

Klinische praktijk
J. Ringers
E.A.J. Rauws
L.Th. de Wit
M.N. van der Heyde
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:971-3

Zie ook de artikelen op bl. 953, 956, 974 en 978.

Inleiding

Na een stormachtige ontwikkeling gedurende enkele jaren kan nu reeds worden vastgesteld dat de laparoscopische chirurgie niet meer uit de heelkunde is weg te denken. Steeds meer ingrepen blijken zich te lenen voor de laparoscopische techniek. Zorgvuldige follow-up van grote groepen patiënten zal moeten aantonen of de laparoscopische techniek even veilig en efficiënt is als de traditionele. Een gerandomiseerd onderzoek is in veel gevallen hiervoor de aangewezen weg. Voor de laparoscopische cholecystectomie is een dergelijk onderzoek mede om medisch-ethische redenen niet meer uitvoerbaar.1

Op dit moment bestaat reeds voldoende ervaring met laparoscopische cholecystectomie om te kunnen vaststellen dat deze ingreep, mits lege artis uitgevoerd – maar dat geldt voor elke medische handeling – in veiligheid en efficiëntie niet onderdoet voor de traditionele cholecystectomie. De voordelen van de laparoscopische techniek ten opzichte van de open cholecystectomie zijn…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Chirurgie: J.Ringers, L.Th.de Wit en prof. dr.M.N.van der Heyde, chirurgen.

Afd. Gastro-enterologie: dr.E.A.J.Rauws, gastro-enteroloog.

Contact J.Ringers

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties