Laparoscopische cholecystectomie; voorzichtig verder

Opinie
H. Obertop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:956-7

Zie ook de artikelen op bl. 953, 971, 974 en 978.

Een letsel van de ductus hepatico-choledochus tijdens cholecystectomie is een schrikbeeld voor de chirurg. Gelukkig komt deze complicatie maar zeer zelden voor, maar de gevolgen van een dergelijke complicatie zijn zo ernstig dat het goed is dat Den Toom en Terpstra in een klinisch les de behandeling aan de orde stellen.1 De chirurg die de behandeling van een iatrogene galweglaesie als eerste ter hand neemt, heeft een grote verantwoordelijkheid. Immers, ernstige problemen kunnen de patiënt levenslang bedreigen, zoals stenose of steenvorming ter plaatse van de anastomose en het ontstaan van biliaire cirrose en portale hypertensie.

In Nederland zal jaarlijks bij 24 tot 60 patiënten letsel van de ductus hepatico-choledochus als complicatie van cholecystectomie ontstaan. Een registratie van deze complicatie ontbreekt. De Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg (SIG) levert immers slechts gegevens over de totale morbiditeit na galblaaschirurgie.2

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht.

Prof.dr.H.Obertop, chirurg.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties