'Volksgezondheid toekomst verkenning' 1997. IV. Gezondheid en levensverwachting gewogen

Perspectief
P.G.N. Kramers
P.J. van der Maas
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1277-80
Abstract

Samenvatting

De constructie van ‘samengestelde volksgezondheidsmaten’ komt tegemoet aan de wens om zowel sterfte als ziekte in een bevolking in één maat te kunnen samenvatten. Dergelijke maten kunnen in beginsel dienen om globaal de gezondheidstoestand van een bevolking te volgen, of als ondersteuning bij de allocatie van middelen. In het kader van het thema ‘Gezondheid en levensverwachting gewogen’ van het rapport ‘Volksgezondheid toekomst verkenning’ 1997 is een aantal voor Nederland nieuwe berekeningen uitgevoerd, zowel op basis van de ‘gezonde levensverwachting’ als volgens het recentere concept van ‘DALY's’ (‘disability-adjusted life years’, op te vatten als ‘voor ongezondheid gecorrigeerde levensjaren’).

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Dr.P.G.N.Kramers, bioloog.

Erasmus Universiteit, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Prof.dr.P.J.van der Maas, sociaal-geneeskundige.

Contact dr.P.G.N.Kramers

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties