Een bijwerking van tacrolimus

Vluchtig erytheem na alcoholconsumptie

Klinische praktijk
Niels P.J. de Graaf
Edwin J.M. van Leent
Thomas Rustemeyer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2829
Abstract

Vluchtig erytheem (‘flushing’) na alcoholconsumptie is een bijwerking van lokaal gebruik van tacrolimus. Het klinisch beeld wordt gekenmerkt door jeuk, een brandend gevoel en erytheem, vaak op de plaats waar tacrolimus wordt gesmeerd. Het erytheem ontstaat kort na alcoholconsumptie en verdwijnt na circa 1 uur. Profylactische behandeling met acetylsalicylzuur vóór de consumptie van alcohol vermindert de klachten. Als de lokale behandeling met tacrolimus wordt gestopt, treedt er na 1 maand geen huidreactie meer op na alcoholgebruik. Wij beschrijven een patiënt die tacrolimuszalf 0,1% gebruikte vanwege perioculair eczeem en bij wie een vluchtig erytheem rond de ogen ontstond na alcoholconsumptie.

Samenvatting

Achtergrond

Vluchtig erytheem na alcoholconsumptie is een bijwerking van lokaal gebruik van tacrolimus. Het klinisch beeld wordt gekenmerkt door jeuk, een brandend gevoel en erytheem, vaak op de plaats waar tacrolimus wordt gesmeerd. Het erytheem ontstaat kort na alcoholconsumptie en verdwijnt na circa 1 uur.

Casus

Wij beschrijven een man die tacrolimuszalf 0,1% gebruikte vanwege perioculair eczeem en bij wie een vluchtig erytheem rond de ogen ontstond na alcoholconsumptie.

Conclusie

De klachten ontstaan mogelijk door de capsaïcine-achtige werking van zowel tacrolimus als ethanol. Ook kan potentiële inhibitie van aldehydedehydrogenase door tacrolimus een rol spelen. Profylactische behandeling met acetylsalicylzuur vóór de consumptie van alcohol vermindert de klachten.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Dermatologie: drs. N.P.J. de Graaf, arts-onderzoeker; dr. E.J.M. van Leent, dermatoloog (tevens: locatie AMC-UvA), prof.dr. T. Rustemeyer, dermatoloog.

Contact N.P.J. de Graaf (n.degraaf2@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Niels P.J. de Graaf ICMJE-formulier
Edwin J.M. van Leent ICMJE-formulier
Thomas Rustemeyer ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties