Oogklachten door dupilumab bij constitutioneel eczeem

Klinische praktijk
Angelique N. Voorberg
Jart A.F. Oosterhaven
Robert H.J. Wijdh
Marjolein S. de Bruin-Weller
Marie L.A. Schuttelaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3227
Abstract

Dupilumab is de eerste biological die geregistreerd is voor de behandeling van matig tot ernstig constitutioneel eczeem. De vaakst gerapporteerde bijwerkingen van dit medicijn zijn oogklachten, met name niet-ernstige conjunctivitis of blefaroconjunctivitis.1 Er zijn echter ook ernstigere oogklachten gemeld. In dit artikel beschrijven wij een casus van een patiënt met constitutioneel eczeem bij wie limbale-stamceldeficiëntie optrad door behandeling met dupilumab.

Samenvatting

Achtergrond

Dupilumab, de eerste biological die geregistreerd is voor de behandeling van constitutioneel eczeem, geeft vaak oogklachten. Dit betreft met name niet-ernstige oogklachten, zoals conjunctivitis of blefaroconjunctivitis, maar er zijn ook ernstigere oogklachten gemeld, waaronder limbale-stamceldeficiëntie.

Casus

Een 56-jarige man werd met dupilumab behandeld vanwege ernstig constitutioneel eczeem. Hierdoor verbeterde het eczeem goed, maar ontwikkelde patiënt beiderzijds conjunctivitis met limbale-stamceldeficiëntie rechts. Nadat de behandeling werd gestopt, verdwenen de oogklachten geleidelijk. Na 3 maanden was er bij oogheelkundige controle geen sprake meer van conjunctivitis of limbale-stamceldeficiëntie.

Conclusie

Ooggerelateerde bijwerkingen worden frequent gezien bij het gebruik van dupilumab vanwege constitutioneel eczeem. Voorzichtigheid is geboden wanneer deze bijwerkingen ernstig zijn. Het is belangrijk om het achterliggende pathofysiologische mechanisme van deze bijwerkingen te achterhalen.

Auteursinformatie

UMC Groningen. Afd. Dermatologie: drs. A.N. Voorberg, arts-onderzoeker; drs. J.A.F. Oosterhaven, arts-onderzoeker; dr. M.L.A. Schuttelaar, dermatoloog. Afd. Oogheelkunde: drs. R.H.J. Wijdh, oogarts. UMC Utrecht, afd. Dermatologie: dr. M.S. de Bruin-Weller, dermatoloog.

Contact A.N. Voorberg (a.n.voorberg@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Angelique N. Voorberg ICMJE-formulier
Jart A.F. Oosterhaven ICMJE-formulier
Robert H.J. Wijdh ICMJE-formulier
Marjolein S. de Bruin-Weller ICMJE-formulier
Marie L.A. Schuttelaar ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties