Virtuele colonoscopie

Klinische praktijk
J.S. Laméris
J. Stoker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:60-4
Abstract

Samenvatting

- Virtuele colonoscopie is een fundamenteel nieuwe afbeeldingstechniek van het colon, waarbij CT- of MRI-data worden gereconstrueerd tot virtuele endoscopische beelden.

- De voornaamste toepassing van de virtuele colonoscopie lijkt de vroege opsporing van colorectale tumoren. Tot nu toe ontbreken gegevens over de waarde voor screeningsonderzoek bij risicogroepen.

- Klinische onderzoeken tonen vergelijkbare resultaten voor het aantonen van klinisch relevante poliepen (≥ 1 cm) van virtuele colonoscopie en endoscopie en betere resultaten voor virtuele colonoscopie in vergelijking met het radiologisch bariumonderzoek.

- Of deze nieuwe techniek een plaats zal krijgen bij het screenen op colorectale tumoren zal afhangen van de kosten, de effectiviteit van de methode en de acceptatie door de screeningspopulatie.

Auteursinformatie

Universiteit van Amsterdam/Academisch Medisch Centrum, afd. Radiologie, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Prof.dr.J.S.Laméris en dr.J.Stoker, radiologen.

Contact prof.dr.J.S.Laméris

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties