Bevolkingsonderzoek naar colorectaal carcinoom: CT-colografie*

Klinische praktijk
Jaap Stoker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A604
Abstract

Samenvatting

  • In Nederland overweegt men de introductie van een bevolkingsonderzoek naar colorectaal carcinoom.

  • CT-colografie is een accurate techniek om colorectaal carcinoom en voorlopers hiervan te detecteren, bij symptomatische patiënten en ook bij toepassing als bevolkingsonderzoek.

  • Stralenbelasting van CT-colografie is gering en vormt geen belangrijk bezwaar voor bevolkingsonderzoek.

  • Aspecten die belangrijk zijn voor toepassing van CT-colografie bij bevolkingsonderzoek zijn nog niet onderzocht, zoals participatiegraad en kosteneffectiviteit.

  • MRI-colografie is nog nauwelijks onderzocht voor toepassing bij bevolkingsonderzoek.

Auteursinformatie

*In een andere vorm is een deel van dit artikel eerder gepubliceerd in Memorad (2008;13:13-8), het verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, met als titel ‘CT-colografie en bevolkingsonderzoek voor colorectaal carcinoom’.

Academisch Medisch Centrum, afd. Radiologie, Amsterdam.

Prof.dr. J. Stoker, radioloog.

Contact prof.dr. J. Stoker (j.stoker@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: J. Stoker verricht wetenschappelijk onderzoek naar colografie, uitgevoerd met subsidies van ZonMw, KWF Kankerbestrijding en Philips Healthcare.
Aanvaard op 27 september 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties