CT-colografie in de dagelijkse praktijk

Klinische praktijk
Jaap Stoker
Evelien Dekker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6477
Abstract

Samenvatting

  • Colografie met CT heeft een met coloscopie vergelijkbare sensitiviteit voor colorectaalcarcinoom en grote poliepen (≥ 10 mm).

  • Bij symptomatische patiënten is de patiëntacceptatie hoger dan voor coloscopie.

  • De accuratesse van CT-colografie voor poliepen van 6-9 mm, voor vlakke poliepen en vooral voor poliepen

  • Omdat bij een relevante bevinding een coloscopie nodig is, berust de indicatiestelling voor CT-colografie op de voorafkans op relevante bevindingen.

  • CT-colografie kan bij patiënten met symptomen passend bij een colorectaalcarcinoom een alternatief zijn als een coloscopie niet mogelijk is of incompleet blijkt. Het kan als primaire techniek worden gebruikt bij oude patiënten met co-morbiditeit en een lage voorafkans.

  • Voor surveillance is CT-colografie minder geschikt vanwege de lagere accuratesse voor vlakke poliepen.

  • CT-colografie is niet geschikt bij erfelijke syndromen door de lage accuratesse voor poliepen van

  • Voor patiënten met prikkelbaredarmsyndroom kan de CT-colografie een goed alternatief zijn bij een lage verdenking op colorectaalcarcinoom.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Afd. Radiologie: prof.dr. J. Stoker, radioloog.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: prof. dr. E. Dekker, maag-darm-leverarts.

Contact prof.dr. J. Stoker (ntvgcme@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6477; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 18 september 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Jaap Stoker ICMJE-formulier
Evelien Dekker ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties