Virale infecties in de zwangerschap met risico voor het kind

Stand van zaken
27-06-2014
Ann C.T.M. Vossen
  • Specifieke virale infecties tijdens de zwangerschap kunnen worden overgedragen op de foetus of pasgeborene. We maken hierbij onderscheid tussen infecties die tijdens de zwangerschap van moeder op kind worden overgedragen (prenatale of congenitale infecties) en infecties die rond de partus en in de neonatale periode worden overgedragen (perinatale of neonatale infecties).
  • De verticale transmissiekans hangt af van het virus, immuniteit van de moeder en de zwangerschapsduur.
  • De interpretatie van microbiologische diagnostiek bij verdenking op intra-uteriene infectie vergt specifieke kennis over sensitiviteit en specificiteit van verschillende testen. Hierbij dient men rekening te houden met het vermoedelijke moment van infectie.
  • Een deel van de pre- en perinatale infecties is te voorkomen door vaccinatie en door screening in het 1e trimester van de zwangerschap, gevolgd door preventieve maatregelen.
  • Infecties met cytomegalovirus en parvovirus B19 kunnen ernstige gevolgen hebben voor foetus en pasgeborene. Er zijn nog geen effectieve preventie- en interventiemogelijkheden voor deze infecties.