Congenitale infectie: serologische diagnostiek bij de moeder niet altijd afdoende

Klinische praktijk
M.A. Verboon-Maciolek
L.J. Gerards
Ph. Stoutenbeek
A.M. van Loon
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:153-6
Abstract

Dames en Heren,

Een virusinfectie in de zwangerschap kan in sommige gevallen leiden tot een congenitale infectie bij de foetus. Dit is vooral bekend bij infecties door cytomegalovirus (CMV) of rubellavirus.1 2 Een deel van de geïnfecteerde kinderen vertoont uitgebreide klinische verschijnselen bij de geboorte en op basis daarvan kan vaak een gericht diagnostisch onderzoek plaatsvinden. Hoewel de meeste ziekteverschijnselen, zoals intra-uteriene groeiretardatie, hepatosplenomegalie, cerebrale calcificaties en oogafwijkingen, weinig specifiek zijn, zijn sommige combinaties ervan toch vaak karakteristiek voor een congenitale infectie met een bepaalde verwekker. Ernstige congenitale infecties komen in Nederland niet vaak voor, maar gezien de grote zorg en last voor ouders en samenleving is het van belang om ze zo vroeg mogelijk op te sporen. Het stellen van de diagnose in de zwangerschap door middel van echografisch onderzoek is moeilijk doordat niet alle kenmerken goed gevisualiseerd kunnen worden. Prenatale diagnostiek is tot op heden dan ook…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum/Wilhelmina Kinderziekenhuis, Postbus 85.090, 3508 AB Utrecht.

Afd. Neonatologie: mw.M.A.Verboon-Maciolek en dr.L.J.Gerards, neonatologen.

Afd. Obstetrie: dr.Ph.Stoutenbeek, gynaecoloog.

Universitair Medisch Centrum/Academisch Ziekenhuis, afd. Virologie, Utrecht.

Dr.A.M.van Loon, viroloog.

Contact mw.M.A.Verboon-Maciolek

Ook interessant

Reacties