Het gevaar van waterpokken in de zwangerschap

Klinische praktijk
Maria A. Willemsen
Masja C.M. Loogman
Hannah van Buggenum
Josje Langenveld
Martine M.L.H. Wassen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D3830
Abstract

Dames en Heren,

Waterpokken is een virale kinderziekte die in het algemeen niet ernstig verloopt. Bij risicogroepen, zoals zwangeren, kan het ziektebeloop wel ernstig zijn. In dit artikel onderstrepen wij het belang van kennis over en een multidisciplinaire aanpak bij waterpokken in de zwangerschap, om een ernstig ziektebeloop met complicaties te voorkomen.

Patiënte, een 34-jarige vrouw (gravida 2, para 1) van Thaise afkomst met een blanco voorgeschiedenis, wordt bij een amenorroeduur van 6 weken significant blootgesteld aan het varicella-zostervirus (VZV), als blijkt dat haar 4-jarige dochtertje waterpokken heeft ontwikkeld. Tijdens de eerste zwangerschap is vastgesteld dat patiënte VZV-seronegatief is. De verloskundige verwijst haar naar de gynaecoloog voor aanvullende diagnostiek en behandeling. Patiënte blijkt nog steeds VZV-seronegatief en krijgt binnen 96 h na het risicocontact varicella-zosterimmuunglobuline (VZIG) toegediend.

2 weken na de toediening van de VZIG ontwikkelt patiënte een huiduitslag zonder koorts. Zij meldt zich bij haar huisarts, die op basis van het klinisch beeld de diagnose ‘waterpokken’ stelt. De patiënte en de verloskundige worden geïnformeerd over de alarmsymptomen (koorts, dyspneu, tachypneu en een verlaagd bewustzijn) en geïnstrueerd om laagdrempelig contact op te nemen. Om te screenen op mogelijke foetale afwijkingen door de maternale VZV-infectie, wordt geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO) afgesproken bij een amenorroeduur…

Auteursinformatie

Zuyderland Medisch Centrum, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Heerlen: M.A. Willemsen, semiarts (thans: basisarts); drs. H. van Buggenum, anios; Dr. J. Langenveld en dr. M.M.L.H. Wassen, gynaecologen. Huisartsenpraktijk Schilderskwartier, Woerden: M.C.M. Loogman, MSc, huisarts (tevens: Nederlands Huisartsen Genootschap, afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht).

Contact M.A. Willemsen (willemsen.mariaandrea@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Maria A. Willemsen ICMJE-formulier
Masja C.M. Loogman ICMJE-formulier
Hannah van Buggenum ICMJE-formulier
Josje Langenveld ICMJE-formulier
Martine M.L.H. Wassen ICMJE-formulier
Een zuigeling met blaasjes op de arm
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties