Het gevaar van waterpokken in de zwangerschap

Klinische les
07-08-2020
Maria A. Willemsen, Masja C.M. Loogman, Hannah van Buggenum, Josje Langenveld en Martine M.L.H. Wassen

Dames en Heren,

Waterpokken is een virale kinderziekte die in het algemeen niet ernstig verloopt. Bij risicogroepen, zoals zwangeren, kan het ziektebeloop wel ernstig zijn. In dit artikel onderstrepen wij het belang van kennis over en een multidisciplinaire aanpak bij waterpokken in de zwangerschap, om een ernstig ziektebeloop met complicaties te voorkomen.

Patiënte, een 34-jarige vrouw (gravida 2, para 1) van Thaise afkomst met een blanco voorgeschiedenis, wordt bij een amenorroeduur van 6 weken significant blootgesteld aan het varicella-zostervirus (VZV), als blijkt dat haar 4-jarige dochtertje waterpokken heeft ontwikkeld. Tijdens de eerste zwangerschap is vastgesteld dat patiënte VZV-seronegatief is. De verloskundige verwijst haar naar de gynaecoloog voor aanvullende diagnostiek en behandeling. Patiënte blijkt nog steeds VZV-seronegatief en krijgt binnen 96 h na het risicocontact varicella-zosterimmuunglobuline (VZIG) toegediend.

2 weken na de toediening van de VZIG ontwikkelt patiënte een huiduitslag zonder koorts. Zij meldt zich bij haar huisarts, die op basis van het klinisch beeld de diagnose ‘waterpokken’ stelt. De patiënte en de verloskundige worden geïnformeerd over de alarmsymptomen (koorts, dyspneu, tachypneu en een verlaagd bewustzijn) en geïnstrueerd om laagdrempelig contact op te nemen. Om te screenen op mogelijke foetale afwijkingen door de maternale VZV-infectie, wordt geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO) afgesproken bij een amenorroeduur van 18 ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing