Congenitale CMV-infecties

Klinische praktijk
Jantien W. Wieringa
Jutte J.C. de Vries
Jean Luc Murk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6250
Abstract

Samenvatting

  • Slechts 10-15% van de pasgeborenen met een congenitale CMV-infectie heeft symptomen bij de geboorte. De meest voorkomende symptomen zijn intra-uteriene groeivertraging, microcefalie, petechiën, icterus, hepatosplenomegalie, intracraniële afwijkingen, oogheelkundige afwijkingen en gehoorverlies.

  • Zowel symptomatische als asymptomatische CMV-infecties kunnen langetermijngevolgen hebben.

  • Een CMV-infectie tijdens de zwangerschap kan worden aangetoond met bloed- en eventueel vruchtwateronderzoek op virus-DNA. De kans op besmetting van de foetus wordt mogelijk verkleind door behandeling van de moeder met CMV-hyperimmunoglobuline.

  • Bij de pasgeborene kan de diagnose worden gesteld met viruskweek of PCR op urine. PCR op speeksel kan een alternatief zijn. De waarde van bloedonderzoek is beperkt.

  • Als bij een pasgeborene symptomen van een CMV-infectie optreden zoals petechiën, microcefalie, afwijkingen van het centrale zenuwstelsel, sensorineuraal gehoorverlies of chorioretinitis, moet antivirale behandeling overwogen worden.

  • Langdurige follow-up is aan te raden in verband met de mogelijkheid van delayed-onset gehoorverlies en chorioretinitis.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Haaglanden, afd. Kindergeneeskunde, Den Haag.

Drs. J.W. Wieringa, kinderarts.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Medische Microbiologie, Leiden.

Dr. Jutte J.C. de Vries, arts-microbioloog.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Medische Microbiologie, Utrecht.

Dr. Jean Luc Murk, arts-microbioloog.

Contact drs. J. Wieringa (j.boltwieringa@mchaaglanden.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 juli 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Jantien W. Wieringa ICMJE-formulier
Jutte J.C. de Vries ICMJE-formulier
Jean Luc Murk ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties