Vijftig jaar plastische chirurgie in Nederland. IV. De behandeling van het kind met schisis
Open

Stand van zaken
26-05-2000
P.H.M. Spauwen

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St. Radboud, afd. Plastische Chirurgie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.
Prof.dr.P.H.M.Spauwen, plastisch chirurg.