Sociaal-emotionele gezondheid bij kinderen met schisis

Onderzoek
Ineke H.C. Hoek
Floris W. Kraaimaat
Ronald J.C. Admiraal
Anne Marie Kuijpers-Jagtman
Christianne M. Verhaak
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B352
Abstract

Samenvatting

Doel

Inzicht krijgen in de sociaal-emotionele gezondheid van 9-12-jarige kinderen met schisis; bepalen van de samenhang van hun gezondheid met aard en ernst van de schisis en met andere individuele kenmerken.

Opzet

Beschrijvend; dwarsdoorsnedeonderzoek.

Methode

Door middel van vragenlijsten, ingevuld door ouders, leerkrachten en kinderen, verzamelden wij van 80 kinderen gegevens over sociaal-emotionele gezondheid, aard en ernst van de schisis en individuele kenmerken. Met χ2-toetsen, enkelvoudige variantieanalyse en correlationele analyse bepaalden wij de onderlinge samenhang tussen deze factoren.

Resultaten

In grote lijnen week de sociaal-emotionele gezondheid van kinderen met een schisis niet af van die van normgroepen. Ouders van kinderen met schisis rapporteerden meer teruggetrokken of depressief gedrag bij hun kind dan ouders uit de normgroepen. Kinderen met schisis vertoonden minder grensoverschrijdend gedrag. Leerkrachten rapporteerden relatief meer sociale problemen. 1 op de 3 kinderen had leerproblemen. Een betere sociaal-emotionele gezondheid hing samen met minder spraakproblemen, maar niet met een meer of minder afwijkend uiterlijk. Een negatiever zelfbeeld en meer leerproblemen hingen samen met een slechtere sociaal-emotionele gezondheid.

Conclusie

Kinderen met en zonder schisis verschillen in het algemeen niet van elkaar op het punt van sociaal-emotionele gezondheid. Kinderen met schisis hebben wel meer leerproblemen.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen.

Afd. Medische Psychologie: drs. I.H.C. Hoek, prof.dr. F.W. Kraaimaat en dr. C.M. Verhaak, klinisch psychologen.

Centrum voor Schisis en Aangeboren Schedel- en Gelaatsafwijkingen: dr. R.J.C. Admiraal, kno-arts en psycholoog; dr. A.M. Kuijpers-Jagtman, orthodontist.

Contact dr. C.M. Verhaak (c.verhaak@cukz.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 maart 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties