Vijftig jaar plastische chirurgie in Nederland. IV. De behandeling van het kind met schisis
Open

Stand van zaken
26-05-2000
P.H.M. Spauwen

- Al vroeg werd de behandeling van patiënten met schisis multidisciplinair aangepakt om evenwichtige resultaten wat betreft de vorm en functie te bereiken zonder de schedelgroei teveel te remmen.

- Wordt de huidige behandeling gekenmerkt door verfijningen in de indicatiestellingen en techniek, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voor de toekomst geldt dat onderzoek naar de oorzaken op genetisch en ecologisch gebied richtinggevend zal zijn.

- Preventie komt daardoor als doel op de voorgrond, met als instrumenten de epidemiologie, het klinisch-genetisch onderzoek en de prenatale diagnostiek.