De weg naar een ‘just culture’ op de OK

Video- en dataregistratie op de operatiekamer

Opinie
Marlies P. Schijven
Dink A. Legemate
Johan Legemaate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1655
Abstract

In het artikel ‘Beelden zeggen meer dan 1000 woorden’ elders in dit nummer van het NTvG bespreken Van de Graaf en collega’s diverse aspecten van videoregistratie op de operatiekamer.1 Inderdaad, al vele jaren worden video-opnamen op de operatiekamer vervaardigd, met name bij de endoscopische chirurgie. Hierbij is het vervaardigen van videobeelden met een endoscopische camera simpelweg noodzakelijk om de operatie te kunnen verrichten. Deze opnamen zijn vervaardigd in het kader van de behandeling, en daarmee direct gerelateerd aan die behandeling. Dergelijke opnamen maken – wanneer de beelden ook vastgelegd worden – onlosmakelijk deel uit van het patiëntendossier.

Het maken van video-opnamen op de operatiekamer met overzichtscamera’s is van een geheel andere orde. Deze leggen immers niet alleen het chirurgisch handelen vast, maar ook het functioneren van het operatieteam als geheel. Hier staat niet de behandeling van de patiënt voorop, maar de kwaliteit van zorg. Dit raakt niettemin aan de…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Afd. Chirurgie: prof.dr.drs. M.P. Schijven, chirurg en gezondheidswetenschapper; prof.dr. D.A. Legemate, chirurg en klinisch epidemioloog.

Afd. Sociale Geneeskunde: prof.mr. J. Legemaate, gezondheidsjurist.

Contact prof.dr.drs. M.P. Schijven (m.p.schijven@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Marlies P. Schijven ICMJE-formulier
Dink A. Legemate ICMJE-formulier
Johan Legemaate ICMJE-formulier
Filmen in de operatiekamer
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties