een zeldzame maar levensbedreigende auto-immuunziekte

Verworven hemofilie A

Klinische praktijk
Eric Twiss
Gaby Franschman
Josien Regelink
Wytse Zuidema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1749
Abstract

Samenvatting

Een 31-jarige vrouw, 5 maanden post partum, werd naar de Spoedeisende Hulp gebracht met een acute buik en een hypovolemische shock, 3 dagen nadat zij in de buik getrapt was. Zij had een ernstige bloeding bij een leverruptuur. Selectieve embolisatie van takken van de A. hepatica dextra faalde en patiënte onderging tweemaal een laparotomie. Onderzoek naar de oorzaak van de persisterende leverbloeding en van de reeds bij opname geïsoleerd verlengde geactiveerde partiële tromboplastinetijd (APTT) leidde tot de diagnose ‘verworven hemofilie A’. Patiënte werd behandeld met recombinant factor VIIa en hoge dosis corticosteroïden. Zij herstelde goed nadat de corticosteroïden waren vervangen door rituximab.

Auteursinformatie

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Nijmegen.

Drs. E. Twiss, chirurg; drs. G. Franschman, anaesthesioloog; drs. J. Regelink, hematoloog; drs. W. Zuidema, chirurg.

Contact drs. E. Twiss (ell_twiss@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 april 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties