Recombinantfactor VIIa (eptacog alfa): nieuwe therapeutische optie bij patiënten met een ernstige bloeding door antistoffen tegen een stollingsfactor

Klinische praktijk
F. Turkstra
M. Levi
M.M.W. Koopman
J.P.J. Wester
C.P. Stoutenbeek
E. Briët
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1464-7
Abstract

Samenvatting

Bij 2 patiënten met ernstige bloedingen, een man van 63 jaar met hemofilie A (factor-VIII-niveau: 29) en een vrouw van 44 jaar, werd een remmende antistof tegen factor VIII vastgesteld. Met de ontwikkeling van recombinantfactor VIIa (eptacog alfa) is een nieuwe therapeutische optie voor patiënten met een remmende antistof tegen een stollingsfactor beschikbaar gekomen. Beide patiënten werden daarmee met succes behandeld, nadat andere therapieën hadden gefaald. Het nieuwe stollingsconcept dat aan de behandeling met eptacog alfa ten grondslag ligt, veronderstelt dat het missen van de versterkingslus in de stolling die via factor IX (in combinatie met factor VIII) plaatsvindt, kan worden gecompenseerd door extra stimulatie van de hoofdroute weefselfactor-factor VIIa → factor X door farmacologische hoeveelheden factor VIIa.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Vasculaire Geneeskunde: mw.F.Turkstra, assistent-geneeskundige; dr.M.Levi en mw.dr.M.M.W.Koopman, internisten.

Afd. Intensive Care: dr.J.P.J.Wester, internist-intensivist; prof.dr.C.P. Stoutenbeek, anesthesioloog-intensivist.

Afd. Interne Geneeskunde: prof.dr.E.Briët, internist.

Contact mw.F.Turkstra

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties