Verwisseling van patiëntenmateriaal: minder fouten door systematische aanpak

Opinie
R.W.M. Giard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:8-2
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 4.

Een juiste diagnose kan door een verwisseling bij de verkeerde patiënt belanden. Diagnostisch onderzoek vindt immers veelal plaats op van de patiënt afgezonderd lichaamsmateriaal zoals bloed- of weefselmonsters. Verwisselingen leiden hetzij tot het verrichten van onnodige nadere diagnostiek en behandeling, hetzij tot ongewenst uitstel van verder onderzoek en therapie. Ook al houdt dit vraagstuk alle diagnostische disciplines voortdurend bezig, het probleem wordt toch onderschat: fouten komen in de geneeskunde veel vaker voor dan men voor mogelijk houdt.1 Hoe kunnen betrokkenen deze kwestie op een verstandige wijze aanpakken?

topografie en epidemiologie van verwisselingen

De eerste stap is in kaart te brengen hoe vaak, wanneer en waar er verwisselingen plaatsvinden. Materiaal- of gegevensverruiling kan in één van de volgende fasen geschieden:

- De afneem- en inzendfase: verwisseling doordat op de bewaarcontainer het etiket van de verkeerde patiënt wordt geplakt of doordat het materiaal…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Rijnmond-Zuid, locatie Clara, afd. Klinische Pathologie, Postbus 9119, 3007 AC Rotterdam.

Contact Dr.R.W.M.Giard, patholoog en klinisch epidemioloog (giard@wanadoo.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties