Verwisseling van patiëntenmateriaal: DNA-microsatellietanalyse als snelle identificatiemethode

Klinische praktijk
L.A. Noorduyn
P.H.P. Davids
J.J.B. van Lanschot
C.J.M. van Noesel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:4-3
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 8.

Dames en Heren,

Verwisseling van patiëntenmateriaal is een van oudsher onderkend probleem in de geneeskunde en kan leiden tot een onjuist diagnostisch beleid of een onterechte behandeling, met soms ernstige gevolgen. Bij het grote aantal diagnostische verrichtingen dat jaarlijks wordt uitgevoerd, is het helaas onvermijdelijk dat incidenteel uitslagen bij de verkeerde patiënt terechtkomen. Het is dan ook van belang om op de mogelijkheid van materiaalverwisseling bedacht te zijn. Bij vermoeden van materiaalverwisseling was het tot voor kort moeilijk om deze met zekerheid aan te tonen of uit te sluiten. Alleen via aanvullend onderzoek of door het langdurig volgen van de patiënt kon hierover een indicatie verkregen worden, maar zelden definitief uitsluitsel. Tegenwoordig ligt dit anders. Aan de hand van de volgende twee ziektegeschiedenissen willen wij u laten zien dat met DNA-onderzoek snel en met grote betrouwbaarheid is vast te stellen of weefsel…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Afd. Pathologie: dr.L.A.Noorduyn en dr.C.J.M.van Noesel, pathologen.

Afd. Chirurgie: dr.P.H.P.Davids en prof.dr.J.J.B.van Lanschot, chirurgen.

Contact dr.L.A.Noorduyn

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties