Verstandige gezinsplanning: niet te laat, maar ook niet te vroeg kinderen krijgen
Open

Stand van zaken
07-07-2008
L. Bonneux, B.M. Zaadstra en J.A.A. de Beer

Auteursinformatie

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI/KNAW), Postbus 11.650, 2502 AR Den Haag.
Hr.dr.L.Bonneux, arts-epidemioloog; mw.dr.B.M.Zaadstra, epidemioloog; hr.drs.J.A.A.de Beer, demograaf.
Correspondentieadres: hr.dr.L.Bonneux (bonneux@nidi.nl).