Leeftijd, kinderwens en zwangerschapskans in Nederland

Onderzoek
F. van Balen
J.E.E. Verdurmen
E. Ketting
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:792-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van het verband tussen leeftijd van vrouwen en zwangerschapskans, en nagaan welke factoren van invloed zijn op de leeftijd waarop paren hun eerste kind wensen.

Methode

Nationale enquête onder vrouwen in de leeftijd 25-49 jaar, met behulp van een aselecte adressenverzameling van 8050 huishoudens. Daarbinnen waren 3295 vrouwen van 25-49 jaar. Deze vrouwen beantwoordden een korte vragenlijst over vruchtbaarheidsproblemen en gezinsvorming. Eveneens werden sociaal-demografische gegevens verzameld.

Resultaten

Er was weinig variatie in zwangerschapskans tussen het 20e en 28e levensjaar: de kans op zwangerschap binnen respectievelijk 6, 12 en 24 maanden was 65-70, bijna 90 en circa 93. De zwangerschapskans in 6 maanden daalde na het 33e jaar; de kans in 1 en 2 jaar daalde vanaf het 28e jaar naar respectievelijk 75 en 80 op het 35e jaar. Het geboortejaar van de vrouw (de factor ‘tijd’) was de belangrijkste factor die van invloed was op de leeftijd waarop paren hun eerste kind wensten. Bovendien hingen demografische factoren, met name een hoge opleiding, en daarnaast een hoog gekwalificeerd beroep en een hoog gezinsinkomen, samen met het wensen van het eerste kind op hogere leeftijd.

Auteursinformatie

Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (NISSO), Postbus 5018, 3502 JA Utrecht.

Dr.F.van Balen (tevens: Universiteit van Amsterdam, vakgroep Pedagogische Wetenschappen, Amsterdam) en dr.E.Ketting, sociologen; mw.drs.J.E.E.Verdurmen, psycholoog.

Contact dr.F.van Balen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties