Verspreiding en bestrijding van een meticilline-resistente Staphylococcus aureus in een academisch ziekenhuis

Onderzoek
H.M.E. Frénay
C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls
T.J.F. Savelkoul
J.H. Rommes
B. van Klingeren
J. Verhoef
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1169-73
Abstract

Samenvatting

Tussen december 1988 en maart 1989 ontwikkelde zich bij 12 patiënten in het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) een infectie met een meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Tevens werden 20 andere patiënten en 39 personeelsleden met de stam gekoloniseerd. De verspreiding werd ondanks snelle isolatiemaatregelen waarschijnlijk veroorzaakt door de grote mate van besmettelijkheid van de eerste patiënt, bij wie zich een gegeneraliseerde huideruptie ontwikkeld had. Er zijn aanwijzingen dat de verspreiding plaatsvond via personeel en via apparatuur. Om de epidemie onder controle te krijgen was het noodzakelijk om een aparte isolatie-afdeling met eigen personeel in te richten.

Sinds 1986 werden verschillende MRSA-stammen in het AZU geïntroduceerd, maar de stam die hier beschreven wordt is de enige die zich epidemisch verspreid heeft.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, HP nr. G04.515, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Afd. Medische Microbiologie en Laboratorium voor Infectieziekten: H.M.E.Frénay, assistent-geneeskundige; dr.C.M.J.E.Vandenbroucke-Grauls en prof.dr.J.Verhoef, medisch microbiologen.

Afd. Reanimatie en Klinische Toxicologie: dr.Th.J.F.Savelkoul, internist.

Afd. Intensive care III: J.H.Rommes, internist.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), Laboratorium voor Chemotherapie, Bilthoven.

Dr.B.van Klingeren, microbioloog.

Contact H.M.E.Frénay

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties