Versnelde stijging van het aantal inbewaringstellingen na de invoering van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)

Onderzoek
C.L. Mulder
J. Broer
D. Uitenbroek
P. van Marle
A.M. van Hemert
A.I. Wierdsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:319-22
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen of de waargenomen versnelde stijging van het aantal inbewaringstellingen (IBS’en) samenvalt met de introductie van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ).

Opzet

Retrospectief.

Methode

Op basis van landelijke gegevens uit de Patiëntenregistratie Intramurale Geestelijke Gezondheidszorg voor de periode 1979-1995 en van gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor de periode 1992-2004 werd met poissonregressie getoetst in hoeverre de stijging in het aantal IBS’en is veranderd na invoering van de Wet BOPZ. Daartoe werd de helling van de curve voor het invoeren van deze wet vergeleken met die erna.

Resultaten

Het aantal psychiatrische dwangopnamen met een IBS was in 25 jaar ruim verdubbeld van 3101 in 1979 tot 7450 in 2004. De toename van het jaarlijkse aantal versnelde significant na het invoeren van de Wet BOPZ in 1994.

Conclusie

Er was een versnelling van de toename van het aantal IBS’en na de invoering van de Wet BOPZ. Dit kan samenhangen met de introductie van deze wet, een toename van het aantal opnamen, een verkorte opnameduur en veranderde maatschappelijke opvattingen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:319-22

Auteursinformatie

GGZ Groep Europoort, Postbus 245, 2990 AE Barendrecht.

GGD Groningen.

Hr.dr.J.Broer, epidemioloog en sociaal geneeskundige.

Quakunde Hulp bij Onderzoek en Statistiek, Hilversum.

Hr.dr.D.Uitenbroek, onderzoeksconsultant.

Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Hr.drs.P.van Marle, coördinator BOPZ.

Parnassia Groep, Den Haag.

Hr.dr.A.M.van Hemert, psychiater.

GGD Rotterdam en omstreken, Rotterdam.

Hr.drs.A.I.Wierdsma, socioloog (tevens: Erasmus MC, afd. Psychiatrie, Rotterdam).

Contact Hr.dr.C.L.Mulder, psychiater (niels.clmulder@wxs.nl)

Ook interessant

Reacties