De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen: rechtsbescherming of ongewenste juridisering?

Opinie
J. Legemaate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:845-8

Zie ook het artikel op bl. 844.

Op 17 januari van dit jaar is de Krankzinnigenwet van 1884 vervangen door de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Nederland was het laatste Europese land waar nog een uit de 19e eeuw stammende wet inzake de onvrijwillige opneming van kracht was. Door de Wet BOPZ wordt de rechtspositie van patiënten en bewoners van psychiatrische ziekenhuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en psychogeriatrische verpleegtehuizen vrij ingrijpend gewijzigd. Met de Wet BOPZ wordt beoogd de rechtspositie van deze patiënten en bewoners te versterken.

Hoe is de BOPZ tot stand gekomen? Welke verschillen bestaan er tussen de Krankzinnigenwet en de Wet BOPZ? Op welke punten verbetert de BOPZ de rechtspositie van de patiënt? Moet de BOPZ worden getypeerd als een voorbeeld van ongewenste juridisering?

Ontstaansgeschiedenis

Al sinds het einde van de jaren vijftig werd ernaar gestreefd de Krankzinnigenwet te vervangen door een regeling die de…

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Prof.mr.J.Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht.

Ook interessant

Reacties