Ontwikkelingen in Nederland in de periode 2003-2017

Stijging van BOPZ-maatregelen en dwangopnames in de ggz

Onderzoek
Jan Broer
Claar F. Mooij
Jacqueline Quak
Cornelis L. Mulder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2454
Abstract

Samenvatting

Doel

Het beschrijven van kengetallen van behandelde BOPZ-aanvragen in Nederland en het bespreken van mogelijkheden om toepassing van dwang in de ggz te beperken.

Opzet

Retrospectief, beschrijvend onderzoek.

Methode

Voor dit onderzoek gebruikten wij gegevens van de Raad voor de Rechtspraak over verzoeken voor inbewaringstellingen en rechterlijke machtigingen die door de rechter waren behandeld. Wij analyseerden verzoeken uit de periode 2003-2017.

Resultaten

Het aantal inbewaringstellingen nam toe van 43 per 100.000 personen in 2003 naar 52 per 100.000 personen in 2017, een toename van 21%. Het aantal rechterlijke machtigingen nam toe van 44 per 100.000 personen in 2003 tot 104 per 100.000 personen in 2017 (+138%). Het aantal onvrijwillige opnames nam toe van 44 per 100.000 personen in 2003 tot 64 per 100.000 personen in 2017 (+42%). Het aantal voorwaardelijke machtigingen nam toe van 0 in 2003 tot 39 per 100.000 personen in 2017.

Conclusie

Het aantal dwangopnames en voorwaardelijke machtigingen in Nederland neemt doorlopend toe. De grootste stijging doet zich voor bij ambulante voorwaardelijke machtigingen. Betere registratie van dwang in de zorg is nodig.

Auteursinformatie

GGD Groningen, afd. Advies en Beleid Publieke Gezondheidszorg: dr. J. Broer, epidemioloog en forensisch arts. Lentis, Groningen: drs. C.F. Mooij, psychiater. UMC Groningen, afd. Universitair Centrum Psychiatrie: drs. J. Quak, psychiater. Erasmus MC, afd. Psychiatrie, Rotterdam: prof.dr. C.L. Mulder, psychiater.

Contact J. Broer (jan.broer@ggd.groningen.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jan Broer ICMJE-formulier
Claar F. Mooij ICMJE-formulier
Jacqueline Quak ICMJE-formulier
Cornelis L. Mulder ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties