Dwang en bemoeizorg in de psychiatrie

Opinie
H.J.C. van Marle
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:286-8
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 319.

Psychiatrische patiënten kunnen gevaarlijk zijn, voor zichzelf of voor de maatschappij. Indien een patiënt niet bereid is zich vrijwillig op te laten nemen of te laten behandelen, is dwang via de rechterlijke macht een optie.

Van oudsher is gedwongen opname, met als volgende stap gedwongen behandeling, geregeld in de Krankzinnigenwet (1884). Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de behandeling van psychiatrische patiënten in de eigen omgeving en toename van de rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt, maakten aanpassingen middels de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ; 1994) noodzakelijk. Deze wet regelt een aantal verschillende aspecten (figuur).

gedwongen observatie: observatiemachtiging

Volgens de Wet BOPZ bestaat er de mogelijkheid tot gedwongen observatie in een kliniek middels een observatiemachtiging. Hierbij bestaat het vermoeden dat iemand een gevaar voor zichzelf oplevert. Hieronder vallen ook verloedering en verkommering. Een psychische stoornis is hierbij mogelijk in het spel…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Psychiatrie, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Contact Hr.prof.dr.H.J.C.van Marle, hoogleraar Forensische Psychiatrie (h.j.c.vanmarle@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties