Gravida en wilsonbekwaam

Klinische praktijk
M. Kollen
A. Heida
A. Huisman
M.E.T.M. Müller
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:745-7
Abstract

Dames en Heren,

In de verloskunde worden wij regelmatig geconfronteerd met zwangeren met een psychiatrisch ziektebeeld. Een aantal van hen is niet-coöperatief. Er kan dan een situatie ontstaan waarbij reëel gevaar dreigt voor de patiënte of haar ongeboren kind. Hoe te handelen in zo'n situatie? Wij willen u twee van dergelijke casussen demonstreren.

Patiënt A, een 31-jarige Aziatische vrouw, meldde zich voor de controle van haar eerste zwangerschap bij een zwangerschapsduur van ongeveer 13 weken. Patiënte is bekend wegens schizofrenie, waarvoor zij éénmalig is opgenomen in een psychiatrische kliniek. Nadien is gedurende de laatste 5 jaar de psychiatrische begeleiding op verzoek van patiënte verricht door de huisarts. Toen zij zich bij ons meldde, werd zij medicamenteus behandeld met een depot-antipsychoticum. Onder invloed van deze medicatie was er een min of meer stabiele situatie waarin zij thuis kon leven en werken.

De zwangerschapscontroles vonden in de tweede lijn plaats. Hierbij was…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem.

Afd. Verloskunde en Gynaecologie: mw.M.Kollen, assistent-geneeskundige (thans: Universitair Medisch Centrum, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht); dr.A.Huisman, gynaecoloog.

Afd. Psychiatrie: M.E.T.M.Müller, psychiater.

Rijksuniversiteit, Juridische Faculteit, Groningen.

Mw.mr.A.Heida.

Contact mw.M.Kollen (marionkollen@hetnet.nl)

Ook interessant

Reacties