Verminderde nierfunctie: denk aan exogene factoren

Klinische praktijk
Wilbert A.G. van der Meijden
Peter J.H. Smak Gregoor
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5944
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Tegenwoordig wordt de nierfunctie geschat met de ‘Modification of diet in renal disease’(MDRD)-formule, die mede gebaseerd is op de serumcreatininewaarde. In de Landelijke transmurale afspraak ‘Chronische nierschade’ staat beschreven wanneer een patiënt met een verminderde nierfunctie naar de tweede lijn wordt verwezen.

Casus

Een 54-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis werd verwezen vanwege een bij toeval gevonden verlaagde geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR). Patiënte had geen klachten en gebruikte geen medicatie, behalve een creatinesupplement. Aanvullende diagnostiek leverde geen nieuwe gezichtspunten op. Nadat het creatinesupplement gestaakt was, normaliseerde de berekende nierfunctie.

Conclusie

De serumcreatininewaarde is een reflectie van de spiermassa. Het gebruik van creatinebevattende supplementen, zoals creatine-ethylester, kan de serumcreatininewaarde beïnvloeden en daardoor dus ook de eGFR zoals berekend met de MDRD-formule. Dit gebruik verdient dan ook de aandacht bij het afnemen van de anamnese.

Auteursinformatie

Albert Schweitzer ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Dordrecht.

Drs. W.A.G. van der Meijden, aios interne geneeskunde; dr. P.J.H. Smak Gregoor, internist-nefroloog-vasculair geneeskundige.

Contact drs. W.A.G. van der Meijden (w.vandermeijden@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 maart 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Wilbert A.G. van der Meijden ICMJE-formulier
Peter J.H. Smak Gregoor ICMJE-formulier
Aandachtspunten bij het gebruik van creatinine als maat voor de nierfunctie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties