Verminderde nierfunctie: denk aan exogene factoren
Open

Casuïstiek
12-06-2013
Wilbert A.G. van der Meijden en Peter J.H. Smak Gregoor

Achtergrond

Tegenwoordig wordt de nierfunctie geschat met de ‘Modification of diet in renal disease’(MDRD)-formule, die mede gebaseerd is op de serumcreatininewaarde. In de Landelijke transmurale afspraak ‘Chronische nierschade’ staat beschreven wanneer een patiënt met een verminderde nierfunctie naar de tweede lijn wordt verwezen.

Casus

Een 54-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis werd verwezen vanwege een bij toeval gevonden verlaagde geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR). Patiënte had geen klachten en gebruikte geen medicatie, behalve een creatinesupplement. Aanvullende diagnostiek leverde geen nieuwe gezichtspunten op. Nadat het creatinesupplement gestaakt was, normaliseerde de berekende nierfunctie.

Conclusie

De serumcreatininewaarde is een reflectie van de spiermassa. Het gebruik van creatinebevattende supplementen, zoals creatine-ethylester, kan de serumcreatininewaarde beïnvloeden en daardoor dus ook de eGFR zoals berekend met de MDRD-formule. Dit gebruik verdient dan ook de aandacht bij het afnemen van de anamnese.