Aandachtspunten bij het gebruik van creatinine als maat voor de nierfunctie
Open

Commentaar
12-06-2013
I. (Iefke) Drion, M.J. (Marion) Fokkert en H.J.G. (Henk) Bilo

In dit tijdschrift beschrijven Van der Meijden en Smak Gregoor een patiënt bij wie de serumcreatininewaarde fors steeg door gebruik van een specifiek creatinepreparaat, in de vorm van een creatine-ethylester.1 De verhoogde geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) suggereerde een aanzienlijke nierfunctiestoornis, wat de alarmbellen deed afgaan. De theoretische achtergrond van deze onverwacht verhoogde creatinineconcentratie wordt in dat artikel uitstekend verklaard, en benadrukt eens temeer de noodzaak kritisch te kijken naar nierfunctiewaarden die zijn berekend met de ‘Modification of diet in renal disease’(MDRD)-formule.2,3 Naast het gebruik van creatinepreparaten is er nog een aantal andere mogelijke oorzaken van afwijkende creatininewaarden.

Afwijkende creatininewaarde

Creatinine wordt endogeen gemetaboliseerd uit creatine in de skeletspieren. Het eten van vlees vormt voor mensen ook een exogene bron van creatinine, direct of na de omzetting van creatine. De afgifte van creatinine door de skeletspieren naar de circulatie is redelijk constant. Uitscheiding vindt met name ...