Schatting van de nierfunctie op grond van de creatinineklaring: bruikbaarheid van enkele formules en correctie bij obese patiënten

Onderzoek
J.J. Apperloo
P.G.G. Gerlag
C.H. Beerenhout
H.L. Vader
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1016-23
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan welke formule het best voldoet voor schatting van de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR): die volgens Cockcroft-Gault of die van de ‘Modification of diet in renal disease’(MDRD)-studie.

Opzet

Beschrijvend-inventariserend.

Methode

Met behulp van de data van 467 patiënten uit de database van het laboratoriuminformatiesysteem van het Máxima Medisch Centrum, Veldhoven, van wie lengte, gewicht en creatinineconcentratie bekend waren over een periode van 2 jaar, werden met het statistiekprogramma ‘Analyse it’ passing-bablok-regressieanalysen uitgevoerd van de met de beide formules verkregen GFR-schattingen. Daarbij werd het gedrag van beide formules in verschillende gewichtscategorieën geanalyseerd.

Resultaten

De MDRD- en de cockcroft-gault-uitkomsten gedroegen zich identiek in de verschillende gewichtscategorieën met een goede precisie, met name wanneer in de cockcroft-gault-formule een correctie werd toegepast bij BMI-waarden > 25 kg/m2. Het feit dat de cockcroft-gault-klaringen in een groep obese patiënten zeer goede overeenkomsten lieten zien met klaringen die berekend waren conform de zogenoemde salazar-corcoran-formule, die speciaal ontwikkeld is in een obese populatie, bevestigde de validiteit van de toegepaste BMI-correctie.

Conclusie

De cockcroft-gault- en MDRD-vergelijkingen leverden beide bruikbare schattingen van de GFR en waren als zodanig aanzienlijk geschikter dan enkel de plasmacreatinineconcentratie voor screening op de nierfunctie. De beste non-invasieve methode om een indruk te krijgen van de GFR blijft echter een goed uitgevoerde meting van de creatinineklaring door middel van een plasmamonster en 24-uursurine.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1016-23

Auteursinformatie

Máxima Medisch Centrum, Veldhoven.

Klinisch Laboratorium: mw.dr.J.J.Apperloo, klinisch chemicus (thans: VieCuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg, afd. Klinisch-Chemisch Hematologisch Laboratorium, Postbus 1926, 5900 BX Venlo); hr.prof.dr.ir.H.L.Vader, klinisch chemicus.

Afd. Interne Geneeskunde: hr.dr.P.G.G.Gerlag en hr.dr.C.H.Beerenhout, internisten-nefrologen.

Contact mw.dr.J.J.Apperloo (japperloo@viecuri.nl)

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties