Schatting van de nierfunctie op grond van de creatinineklaring: bruikbaarheid van enkele formules en correctie bij obese patiënten
Open

Onderzoek
06-05-2007
J.J. Apperloo, P.G.G. Gerlag, C.H. Beerenhout en H.L. Vader

Doel.

Nagaan welke formule het best voldoet voor schatting van de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR): die volgens Cockcroft-Gault of die van de ‘Modification of diet in renal disease’(MDRD)-studie.

Opzet.

Beschrijvend-inventariserend.

Methode.

Met behulp van de data van 467 patiënten uit de database van het laboratoriuminformatiesysteem van het Máxima Medisch Centrum, Veldhoven, van wie lengte, gewicht en creatinineconcentratie bekend waren over een periode van 2 jaar, werden met het statistiekprogramma ‘Analyse it’ passing-bablok-regressieanalysen uitgevoerd van de met de beide formules verkregen GFR-schattingen. Daarbij werd het gedrag van beide formules in verschillende gewichtscategorieën geanalyseerd.

Resultaten.

De MDRD- en de cockcroft-gault-uitkomsten gedroegen zich identiek in de verschillende gewichtscategorieën met een goede precisie, met name wanneer in de cockcroft-gault-formule een correctie werd toegepast bij BMI-waarden > 25 kg/m2. Het feit dat de cockcroft-gault-klaringen in een groep obese patiënten zeer goede overeenkomsten lieten zien met klaringen die berekend waren conform de zogenoemde salazar-corcoran-formule, die speciaal ontwikkeld is in een obese populatie, bevestigde de validiteit van de toegepaste BMI-correctie.

Conclusie.

De cockcroft-gault- en MDRD-vergelijkingen leverden beide bruikbare schattingen van de GFR en waren als zodanig aanzienlijk geschikter dan enkel de plasmacreatinineconcentratie voor screening op de nierfunctie. De beste non-invasieve methode om een indruk te krijgen van de GFR blijft echter een goed uitgevoerde meting van de creatinineklaring door middel van een plasmamonster en 24-uursurine.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1016-23