Verloop en spreiding van de sterfte aan pleura-mesotheliomen in Nederland, 1970-1987

Onderzoek
J.M.M. Meijers
H.T. Planteydt
J.J.M. Slangen
G.M.H. Swaen
C. van Vliet
F. Sturmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:93-8
Abstract

Samenvatting

In dit artikel worden de ontwikkeling van de leeftijds- en geslachtsspecifieke sterftecijfers ten gevolge van pleura-mesothelioom en de geografische spreiding van deze aandoening in Nederland tussen 1970 en 1987 beschreven. De sterfte onder mannen steeg van 10,8 per miljoen gedurende 1970-1978 naar 20,9 per miljoen in de periode 1979-1987. Het hoogste sterftecijfer deed zich met 147,7 per miljoen in 1987 voor in de leeftijdsgroep van 65 tot 76 jaar, gevolgd door de leeftijdsgroep van 55 tot 65 jaar met 96,5 per miljoen in 1987.

De geografische spreiding over Nederland vertoonde een duidelijke concentratie van mesothelioompatiënten onder mannen in de gebieden met veel havens, scheepsbouw en zware industrie rond Amsterdam, IJmuiden, Rotterdam, Dordrecht en Walcheren. De mesothelioomincidentie in Nederland blijkt hoger te zijn dan die in landen zoals de Verenigde Staten en Canada. Op grond van een lineaire regressie-analyse werd geschat dat zich de komende twee decennia enkele duizenden nieuwe gevallen van mesothelioom zullen voordoen en dat een sterke afname van de sterfte aan mesothelioom zich pas rond 2010 zal voordoen.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Limburg, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Vakgroep Arbeidsgeneeskunde: ir.J.M.M.Meijers; J.J.M.Slangen, registratiedeskundige; dr.G.M.H.Swaen, epidemioloog; dr.C.van Vliet.

Vakgroep Epidemiologie: prof.dr.F.Sturmans, arts-epidemioloog.

Stichting Streeklaboratorium Zeeland, Middelburg.

Dr.H.T.Planteydt, patholoog-anatoom.

Contact ir.J.M.M.Meijers

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties