Verliesverwerking en ervaren steun bij miskraam en doodgeboorte

Onderzoek
M.C.J. Cuisinier
H. Janssen
L. Timmers
C.A.L. Hoogduin
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2395-9
Abstract

Samenvatting

Door middel van semi-gestructureerde, mondelinge interviews werd nagegaan hoe vrouwen die een miskraam of een doodgeboorte hadden gehad, dit verlies hadden verwerkt. Tevens werden de behoefte aan begeleiding rond het verlies en de ervaringen met de ontvangen begeleiding onderzocht. De resultaten onderstrepen dat het rouwproces na een miskraam of een doodgeboorte vergaand overeenkomt met ‘gewone’ rouw, maar dat ook trauma-specifieke reacties optreden. Vrouwen die al een kind hadden, reageerden minder heftig op het verlies dan (nog) kinderloze vrouwen.

De ervaringen met de professionele begeleiding en de steun van de naaste omgeving waren gemengd en verschilden al naar gelang het moment: vóór, tijdens of na het verlies. Negatieve ervaringen betroffen veelal een als te eenzijdig zakelijk beleefde houding van betrokken artsen en verpleegkundigen, te kort schietende voorlichting, te beperkte nazorg, onhandige reacties van de sociale omgeving en een gebrek aan kennis over de mogelijkheden om met lotgenoten in contact te komen.

Auteursinformatie

Katholieke Universiteit, vakgroep Klinische Psychologie en Persoonlijkheidsleer, Montessorilaan 3, 6525 HR Nijmegen.

Dr.M.C.J.Cuisinier, drs.H.Janssen en drs.L.Timmers, psychologen; prof.dr.C.A.L.Hoogduin, zenuwarts, hoogleraar psychopathologie.

Contact dr.M.C.J.Cuisinier

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties